השוואת קצבת הנכות לשכר המינימום

בשנים האחרונות במסגרת מאבקים חברתיים אלו ואחרים נאבקים ארגוני הנכים למען הגדלת קצבאות הנכות שהם מקבלים מטעם המוסד לביטוח לאומי על בסיס הטענה שקבלת קצבת נכות אינה מאפשרת קיום בכבוד. ארגוני הנכים זועמים על כך שהם שילמו כמו כל אזרחי מדינת ישראל דמי ביטוח לאומי, אך ברגע האמת אין בכך די כדי להבטיח קיום. כמו כן, העובדה שהמוסד לביטוח לאומי אינו מאפשר קבלה של שתי קצבאות (אלא במקרים חריגים) גם אם האדם זכאי לכך שוללת מהנכים יכולת להתפרנס.

כיום רוב הנכים בישראל (80%) מתפרנסים בלעדית מקצבת נכות שהיא כמחצית משכר המינימום במשק ולמעשה הם מצויים ברבעון הנמוך ביותר מבחינת פרנסה במשק הישראלי ורובם המכריע (95%) נמצא מתחת לקו העוני. למשל :  נכים שאינם בעלי דירה משל עצמם מוציאים את רוב קצבתם על שכירות ובשל העובדה שמחירי השכירות רק עולים – הם נשארים ללא יכולת לרכוש מזון, תרופות וציוד בסיסי. מצב זה מחריף בקרב נכים שמתגוררים לבד ושאין להם ילדים או בני משפחה שתומכים בהם כלכלית. בנוסף, רק 65% מהנכים הם אנשים עובדים וזאת למרות שלא נקבע עבורם אובדן כושר עבודה כלשהו משלוש סיבות עיקריות :

  1. המדינה קובעת את שכר הנכים ע"פ תפוקת הנכה ולמעשה שכר הנכים הוא חצי משכר המינימום
  2. המוסד לביטוח לאומי מגביל את היקף תעסוקתם של הנכים ואת רמת שכרם
  3. תעסוקת נכים נעשית ע"י מיקור חוץ (קבלני משנה) שהאינטרס הראשי הוא חסכון כלכלי שגורם לתעסוקת נכים בשכר נמוך.

בכל בעיה של תעסוקת נכים אנא פנו לפיסגה מימוש זכויות.

ארגוני הנכים מבססים את טענותיהם על העובדה שקצבאות הנכות שמשולמות בישראל הן נמוכות יחסית לעולם המערבי וישראל מדורגת בתחתית הרשימה (26 מתוך 31) שבדקה קצבאות נכות מול כוח קנייה. כמו כן, קצבת הנכות בישראל נמוכה מהקצבה הממוצעת לנפש במדינות מפותחות ב-80%. אמנם בין השנים 1975-1995 גדל מספרם של מקבלי קצבאות נכות בישראל ב-20% (לפי נתונים מטעם המוסד לביטוח לאומי שפורסמו ב-2009) אך עדיין שיעור הישראלים שמקבלים קצבת נכות קטן מהממוצע בעולם המערבי (4.9% בישראל לעומת 5.8% במדינות המפותחות). כמו כן, משנת 2004 קבלת קצבת נכות מותנית בנכות של 60% ויותר ולא ב-40% כפי שהיה עד אז, מה שצימצם את מספר מקבלי הקצבאות השונות.  גם העובדה שצוינה קודם ולפיה אין אפשרות לקבל יותר מקצבה אחת מטעם המוסד לביטוח לאומי מצמצמת את הכסף שמוציאה המדינה על קצבאות נכות.

ארגוני הנכים טוענים שהגדלה של קצבאות נכות תשפר את יכולת הקנייה שלהם במשק, תגדיל את צריכתם וכך תצמצם אי-שוויון ופערים חברתיים ו/או כלכליים ותביא לשיפור בנתונים שונים במשק הישראלי. כמו כן, הגדלה של קצבאות נכות תצמצם את תלותם הכלכלית של הנכים בבני משפחתם ובעמותות שונות.

כל הנסיונות עד כה להצמיד את קצבת הנכות לשכר המינימום כשלו עקב התנגדות מצד הממשלה ובעיקר מצד משרד האוצר מתוך טענה שמהלך כזה יצריך סכומי כסף שאינם בנמצא. ארגוני הנכים טוענים שסכומי הכסף הנדרשים נמצאים כעודף תקציבי במוסד לביטוח לאומי. אחת ההצעות מבקשת להצמיד את קצבת הנכות לשכר המינימום רק לנכים שאינם מקבלים קצבה ממקור אחר (פנסיה, חברות ביטוח, קרנות שונות ועוד) בגובה של שכר המינימום או יותר. הצעה זו מצמצמת את מספר הנכים שיהיו זכאים להגדלת קצבתם כך שסכומי הכסף הנדרשים לכך הם פחות ממה שתוכנן. חשוב לזכור שהצמדת קצבאות הנכות לשכר המינימום פוגעת בנכים קשים וסיעודיים כי קצבת שירותים מיוחדים אותה הם מקבלים מטעם המוסד לביטוח לאומי מצריכה אותם לשלם עבור שירותי טיפול וסיעוד והגדלת הקצבה עד לשכר המינימום תגרום להם להוצאות גדולות יותר מאשר בעבר.

ארגוני הנכים אינם לבד במאבק וגם ארגוני הקשישים דורשים לעלות את קצבת הזקנה ו/או להצמידה לשכר המינימום בטענה שקצבה זו אינה מאפשרת קיום בכבוד. גם קצבת הזקנה בישראל היא נמוכה יחסית למדינות המערב וגם לקצבה זו אין להוסיף כל קצבה אחרת.

צעד חשוב במאבק התרחש בשנת 2015 עם אישור העלאה בשכר המינימום. העלאה זו מגדילה את קצבאות הנכות באופן יחסי אך גרמה כאמור להוצאות רבות יותר בקרב נכים שמקבלים קצבת שירותים מיוחדים ושצריכים לשלם עבור טיפול בבית, למשל של מטפל סיעודי. בעיה זו תוקנה ביולי 2015 ע"י קבלת החלטה לעלות את קצבתם של נכים קשים שמקבלים קצבת שירותים מיוחדים בהתאם למצב הנכה. עלייה זו אינה מתייחסת לקשישים סיעודיים שמקבלים קצבת שירותים מיוחדים מטעם המוסד לביטוח לאומי ובעייתם נותרה בעינה.

אז מה עושים?

אנחנו ממליצים לפנות לפסגה מימוש זכויות כדי לבדוק אם אתם זכאים לקבל יותר מקצבה אחת. במקרה כזה ייתכן ותיחשבו למקרה חריג ותקבלו סכום כסף גדול יותר שיאפשר לכם קיום נאות.

למידע נוסף / ייעוץ התקשרו עכשיו: 04-8814008
ניתן למלא את פרטיכם בטופס יצירת קשר ונציג בתחום המבוקש יצור עמכם קשר

מלא את הפרטים ונציגינו יצרו איתך קשר

Bookmark the permalink.