זכויות עובדים

במדינות דמוקרטיות רבות לכל עובד יש זכויות סוציאליות שונות הידועות בשמן הכולל זכויות עובדים. גם לאנשים עובדים במדינת ישראל יש זכויות סוציאליות כמו למשל:

 • הסכם עבודה– העובד חייב לקבל לידיו פירוט בכתב של תנאי עבודתו תוך חודש מתחילת עבודתו.
 • שכר מינימום– שכר העובד נקבע ע"פ גילו והיקף משרתו ואסור לשלם לו פחות משכר המינימום שנקבע בחוק.
 • דמי נסיעה– המעביד חייב לשלם את הוצאות הנסיעה של העובד.
 • מועד תשלום– העובד יקבל משכורת על עבודתו לא יאוחר מיום התשיעי לחודש הבא.
 • חוק הגנת השכר– העובד יקבל פיצוי במידה ושכרו הולן, כלומר מועד תשלום המשכורת עבר את יום התשיעי לחודש הבא.
 • חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות– כל פיטורין (הפסקת עבודה מטעם המעביד) או התפטרות (הפסקת עבודה מטעם העובד) מחייבים בהודעה מראש שמשתנה לפי תקופת עבודתו של העובד אצל המעסיק.
 • הפסקות– המעסיק חייב לספק לעובדיו הפסקה בהתאם לשעות עבודתם ולפי הקבוע בחוק.
 • ימי מחלה– מחלת העובד תזכה אותו בתשלום במידה והוא נעדר מעבודתו בגינה. סכום התשלום ומספר ימי המחלה קבועים בחוק.

כמו כן, החוק מסדיר זכויות עובדים נוספות במקרים בריאותיים כמו מחלה, פציעה או תאונה.
למשל : לפי החוק הישראלי אסור לפטר עובד במהלך ימי מחלה. כמו כן, המעביד מחוייב לנקוט פעולות כדי למנוע תאונות, מחלות ופציעות של עובדיו כמו : הקפדה על ציוד מגן, הקפדה על תנאי ותהליכי עבודה נאותים מבחינה בריאותית ועוד. יתרה מזאת, עובדים שחשופים לתנאי ותהליכי עבודה מזיקים במסגרת עבודתם זכאים לעבור על פי חוק בדיקות רפואיות רלוונטיות כדי לנטר את חשיפתם לגורמים המזיקים בתדירות שנקבעה בחוק בהתאם לסכנות הבריאותיות של כל מקצוע .

פגיעה במסגרת העבודה מחולקת ל- 2:

 • תאונת עבודה – אירוע בריאותי שהתרחש במסגרת העבודה או בדרך לעבודה או ממנה. תאונות עבודה הן אירועים שגרמו לפגיעה פיזית, נפשית או שכלית באופן פתאומי, בלתי צפוי ובלתי מתוכנן. הכרה בתאונת עבודה מצריכה הוכחה שהפגיעה קרתה תוך כדי או עקב העבודה ושהפגיעות הפיזיות, הנפשיות או השכליות קשורות קשר ישיר לתאונת העבודה.
 • מחלת מקצוע – מחלה שנגרמה עקב חשיפה לסביבת עבודה (תנאי עבודה ותהליכי עבודה) לאורך זמן ממושך. הכרה במחלת מקצוע מצריכה הוכחה שהמחלה נגרמה עקב סביבת העבודה ושהפגיעות הפיזיות, הנפשיות והשכליות קשורות קשר ישיר למחלה

במקרה של תאונת עבודה או מחלת מקצוע מחוייב המעסיק בדיווח מיידי על הפגיעה למפקח העבודה מטעם החברה ולמשרד הבריאות והממונה על הבטיחות במקום העבודה מחויב לחקור את הנושא. בכל מקרה של פגיעה רפואית במסגרת העבודה (תאונת עבודה או מחלת מקצוע) העובד זכאי לפיצויים מגורמים שונים כגון המעביד, חברת הביטוח של מקום העבודה, מס הכנסה, קרנות פנסיה והמוסד לביטוח לאומי כאשר הפיצויים משתנים לפי חומרת הפגיעה ומשך הזמן שבו העובד מושבת מעבודתו ויכולים לכלול קצבת נכות (קבועה או זמנית) והטבות רפואיות וכלכליות שונות כמו הטבות מס עד כדי פטור מלא, שיקום מקצועי, מענקים שונים ועוד בהתאם לפגיעה בכושר ההשתכרות של העובד.

גם עצמאיים זכאים לקבל זכויות שונות במקרה של פגיעה רפואית במסגרת העבודה בתנאים הבאים:

 • העובד מוכר כעובד עצמאי מטעם המוסד לביטוח לאומי ומטעם רשויות המס השונות.
 • העובד הבטיח את זכאותו לביטוח לאומי ולשם כך העביר למוסד לביטוח לאומי מקדמות לתשלום
 • במידה והעובד מוכר כעצמאי והעביר מקדמות אך יש לו חוב במוסד לביטוח לאומי, יקוזזו הפיצויים המגיעים לו מגובה החוב או לא יעונקו לו בכלל.

לרשות העובדים שנפגעו בעבודה עומדות זכויות שונות מטעם המוסד לביטוח לאומי, למשל:

 1. ביטוח (דמי פגיעה)– מקנה תשלום עבור ימי מחלה של 90 יום או פחות עבור פגיעה מעבודה. תשלום מעבר ל-90 יום מותנה בהחלטתה של ועדה רפואית לגבי אחוזי נכות שיתורגמו לקצבה חודשית או למענק חד-פעמי.
 2. פיצוי עבור אובדן כושר עבודה ע"י קצבת נכות כללית
 3. תשלום מלא עבור טיפול רפואי רלוונטי, החלמה ושיקום כולל אשפוז, תרופות וציוד רפואי.
 4. שיקום מקצועי למי שהוכר כנכה ברמה של 10% ומעלה ושאינו יכול לעסוק יותר במקצועו עקב הפגיעה.
 5. גמלת תלויים – תשלום קצבה עבור בני משפחה של עובד שנפטר כתוצאה מפגיעה בעבודה.

רוצים דוגמאות? בבקשה

פ"א טיפס על סולם כחלק מעבודתו כנגר, נפל ופונה לבית חולים עם פגיעה באורח בינוני ברגלו. הוא פנה אלינו ל"פסגה מימוש זכויות" ועזרנו לו להיות מוכר כנפגע תאונת עבודה ולקבל כסף ופיצויים שונים בעבור פציעתו מהמוסד לביטוח לאומי ומגורמים רלוונטיים נוספים.

למידע נוסף / ייעוץ התקשרו עכשיו: 04-8814008
ניתן למלא את פרטיכם בטופס יצירת קשר ונציג בתחום המבוקש יצור עמכם קשר

מלא את הפרטים ונציגינו יצרו איתך קשר

Bookmark the permalink.