מחלות אף, אוזן גרון

כל מחלה, ניתוח או פגיעה שבאים לידי בטוי במערכת המשלבת נשימה ושמיעה (אף, אוזן גרון) ושגורמים לבעיות תפקודיות כלשהן במערכת זו נחשבות למחלות אף,אוזן גרון. בתקופת מחלתו החולה נפגע רפואית וגם כלכלית כי במידה ומחלות אלו גרמו לפגיעה תפקודית (אובדן חלקי או מלא של כושר עבודה) החולה אינו יכול לעבוד לפרנסתו כך שהוצאותיו הרפואיות גדלות אך הכנסותיו קטנות או נשארות כבעבר. לכן חולי אף אוזן גרון הוכרו כזכאים לזכויות שונות מטעם רשויות וגופים שונים.

מהם זכויות החולים במחלות אף, אוזן גרון?

מחלות אף אוזן גרון יכולות להיות זמניות, כרוניות או ללא מרפא וגם חומרתן משתנה. עובדות אלו משפיעות על זכויות החולים בהן כי הזכויות נקבעות לפי משך המחלה וחומרתה. המחלה משפיעה גופנית על האדם החולה אך גם כלכלית כי עקב אובדן כושר עבודה (מלא או חלקי) הוא מנוע מיציאה לעבודה או שהיקף עבודתו קטן. סוגיה זו מאפשרת לחולה במחלות אף אוזן גרון לקבל זכויות שונות מטעם גופים ורשויות. עם זאת, בדרך כלל הזכויות האלה אינן אוטומטיות והן יינתנו רק אם החולה יבקש אותן כך שבמידה והוא אינו מבקשן או אינו מודע לקיומן הוא מפסיד. פנייה לפסגה מימוש זכויות תגלה לכם את הזכויות המגיעות לכם ותמנע מכם כאבי ראש. טרטור בירוקרטי ותחסוך לכם התרוצצות מיותרת.

קצבאות שונות לחולי אף אוזן גרון מטעם המוסד לביטוח לאומי

1. קצבת נכות
קצבה נכות ניתנת לחולים כאשר נקבע להם אובדן של כושר עבודה ומהווה את פרנסתם החליפית בתקופה שבה אינם מסוגלים לעבוד. ההקצבה תינתן לחולה לאחר שיגיש בקשה לקצבת נכות בכתב למוסד לביטוח לאומי ולאחר שתתכנס ועדה רפואית לדון במחלתו. הועדה הרפואית היא הסמכות היחידה שמוסמכת לקבוע את אחוזי הנכות ואת משך הנכות, זמנית או קבועה.
2. שיקום מקצועי
חולה במחלת אף אוזן גרון שנקבע לו אובדן כושר עבודה במקצועו בלבד זכאי לשיקום מקצועי ממומן (למשל : מורה למוזיקה שאיבד את שמיעתו). השיקום המקצועי כולל : אבחון, פסיכולוג, לימודים והשמה תעסוקתיים. כמו כן החולה זכאי לדמי מחייה בתקופת הלימודים מטעם המוסד לביטוח לאומי. כאמור, שיקום זה ניתן רק לחולים שנקבע שאינם יכולים לחזור לעבוד במקצועם (אובדן כושר עבודה מקצועי) ואינו כולל מקצועות אחרים.
3. דמי פגיעה
במידה והמחלה נגרמה בעבודה עקב פגיעה כלשהי (תאונת עבודה או מחלת מקצוע) זכאי החולה בה לדמי פגיעה למשך 120 יום ואם הוא נותר נכה כתוצאה מכך הוא יקבל לאחר 120 יום פיצוי כספי חד פעמי (בעבור אחוזי נכות מסויימים) או קצבת נכות (סעיף 1 לעיל). כמו כן, מחלת אף אוזן גרון עקב פגיעה מעבודה מעניקה לחולה בה חינם אין כסף טיפול רפואי הרלוונטי לפגיעה זו.
כמו כן, יש קצבאות שיוענקו לבני המשפחה של חולה אף אוזן גרון אם מחלתו הוכרה כפגיעה מעבודה (מחלת מקצוע או תאונת עבודה) ואם הוא נפטר כתוצאה ממחלה זו. קצבאות אלו הן קצבת תלויים במידה ובני המשפחה היו תלויים כלכלית בנפטר וקצבה מטעמי צדק אם בני המשפחה היו תלויים בנפטר כלכלית אך לא עמדו בקריטריונים עבור קבלת קצבת תלויים.
חשוב לזכור שלפי תקנות המוסד לביטוח לאומי הגשת הבקשות לקצבאות השונות מוגבלת לרוב בזמן ואי הגשתן בזמן פוגעת בגובה הקצבה או שוללת אותה לחלוטין. כמו כן אין אפשרות לקבל יותר מקצבה אחת גם אם החולה זכאי לכך אלא במקרים מיוחדים וחריגים. פנו לפסגה מימוש זכויות כדי לבדוק את זכאותכם לקבל יותר מקצבה אחת ואת אפשרותכם להגיש בקשה לקצבה כלשהי גם לאחר הזמן שנקבע לכך.

זכויות שונות לחולי אף אוזן גרון מטעם מס הכנסה

חולה במחלת אף אוזן גרון יכול במקרים מסוימים לקבל הנחה או פטור מלא ממס הכנסה וזאת על פי אחוזי הנכות שנקבעו לו מטעם המוסד לביטוח לאומי. לעיתים ההנחה במס הכנסה תבוא לידי בטוי בנקודות זכוי במס ובכל מקרה יש להגיש תביעה בנדון לפקיד השומה של מס הכנסה במקום מגורי החולה ולצרף אליה את כל המסמכים הרלוונטיים.

זכויות שונות לחולי אף אוזן גרון מטעם ביטוחים פרטיים

חולים במחלות אף אוזן גרון שהיו מבוטחים באופן פרטי טרם מחלתם זכאים לפיצויים שונים בהתחשב בפוליסת הביטוח שלהם.

זכויות שונות לחולי אף אוזן גרון מטעם רשויות מקומיות

חולים במחלות אף אוזן גרון שנקבע עבורם אובדן כושר עבודה זכאים במקרים מיוחדים להנחה בארנונה מטעם הרשות המקומית.

זכויות נוספות

דמי מחלה לחולי אף אוזן גרון מטעם מקום העבודה – החולים מנצלים את ימי המחלה שעומדים לזכותם ע"פ חוק ומקבלים את שכרם ממקום עבודתם במהלך מחלתם.

למידע נוסף / ייעוץ התקשרו עכשיו: 04-8814008
ניתן למלא את פרטיכם בטופס יצירת קשר ונציג בתחום המבוקש יצור עמכם קשר

מלא את הפרטים ונציגינו יצרו איתך קשר

Bookmark the permalink.