נכות כללית זכויות רפואיות

במאמר זה נפרט מהי נכות באופן כללי ומהי ההגדרה של ביטוח לאומי לנכות כללית. כמו כן נפרט את תהליך ההחלטה על נכות כללית ע"י ועדות רפואיות של ביטוח לאומי ואת הזכאות לקבלת קצבת נכות כללית.

חוק הביטוח הלאומי מגדיר נכות באופן הבא : "מגבלה עקב ליקוי גופני, שכלי או נפשי הנובע ממחלה, מתאונה או ממום מלידה". הביטוח הלאומי מחלק את הנכויות השונות ל-3 סוגים:

 • נכות פיזית – כל ליקוי שמגביל את התנועה ואת היכולת המוטורית וכל ליקוי שמקשה על חיי היום יום
 • נכות התפתחותית – כל ליקוי בגדילה ובהתפתחות שמתבטא בנכות שכלית או פיזית.
 • נכות נפשית – כל מחלות הנפש למיניהן .
 • נכות אינטלקטואלית – ליקויים שכליים שונים

ביטוח לאומי מכיר בכל סוגי הנכויות האלו או בשילוב ביניהן לצורך קביעת אחוזי נכות כאשר נכות כללית מוגדרת בביטוח הלאומי בתור "מי שעקב נכותו נקבע אינו מסוגל לעבוד או יכולתו להשתכר פחתה לפחות ב- 50%". נכות זו מזכה בקצבת נכות, אך קבלת הקצבה אינה אוטומטית והיא תלויה בהחלטתה של ועדה רפואית.

מהי ועדה רפואית?

ועדה רפואית כוללת רופא ומזכיר והיא שקובעת את אחוזי הנכות שמגיעים לכם, את תחום הנכות , שמגיעים לכם ואת תקופת הנכות (נכות קבועה או זמנית). בועדה הרפואית תפרטו את הפגיעה ותוכיחו את דבריכם במסמכים רפואיים ואחרים, לכן הכרחי להכין את כל החומר הרלוונטי מראש בצורה מסודרת ולהתכונן לועדה כראוי. כמו כן תתבקשו לעבור בדיקה רפואית ולחתום על פרוטוקול הדיון. הכרחי לכן לקרוא את הפרוטוקול ובמידת הצורך לתקן את הכתוב בו או להוסיף עליו. החלטת הועדה תישלח לביתכם תוך 21 יום. כל החלטה של הועדה הרפואית ניתנת לערעור תוך 60 יום מיום קבלת ההחלטה דרך ועדת ערר שכוללת 3 רופאים שאינם משתייכים לביטוח לאומי.

חשוב לזכור שנכות זמנית מצריכה החלטה של ועדה רפואית נוספת בתום תקופת הנכות שנקבעה כדי להחליט האם להמשיך את הנכות, האם להפכה לנכות קבועה או להפסיקה כליל.

קצבת נכות כללית תוענק מתום 90 ימים לזכאים לה (פירוט בהמשך) מהיום שבו אבד להם כושרם להשתכר ולא יותר מ - 12 חודשים רטרואקטיבית ורק לאחר שהנפגעים הגישו תביעה לביטוח הלאומי לצורך קבלת קצבת נכות כללית. חשוב מאוד לצלם את טופס התביעה ולוודא שביטוח לאומי חתם עליו בחותמת "נתקבל"

מי זכאי לקצבת נכות?

זכאים לקבלת הקצבה הם אלו  שעומדים בתנאים הבאים של הביטוח הלאומי  :

 1. גיל ותושבות:
  - אתה תושב/ת ישראל.
  - מלאו לך 18 שנים ועדיין לא הגעת לגיל פרישה.
 2. הכנסות –  הכנסתך כשכיר או כעצמאי נמוכה מ-60% מהשכר הממוצע או מ-45% מהשכר הממוצע
 3. נכות רפואית – רופא מטעם הביטוח הלאומי קבע לך נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות; או בשיעור של 40% לפחות, אם לאחד הליקויים שלך נקבעה נכות רפואית בשיעור של 25% לפחות.
 4. דרגת אי-כושר – נקבע שעקב נכותך אינך מסוגל לעבוד או יכולתך להשתכר פחתה לפחות ב-50%, ונקבעה לך דרגת אי כושר באחד מהשיעורים: 60%, 65%, 74% או 100%. שתי הדרגות האחרונות מזכות בקצבת נכות מלאה ואילו שתי הדרגות הראשונות מזכות בקצבה חלקית.

עם זאת, כאשר למקבל קצבת הנכות כללית אין כל הכנסה נוספת הוא זכאי לתוספות לקצבה בגין תלויים.

מהי קצבת נכות כללית בגין תלויים?

זוהי תוספת לקצבה במידה ומקבל קצבת הנכות הכללית אינו מסוגל לפרנס את ילדיו או את בן/בת זוגו.

א.    תוספת על קצבת נכות כללית ילדים

ניתנת תוספת של 40% מהקצבה לנכים שיש להם ילדים עד גיל 18 או ילדים בשירות צבאי/שירות לאומי ומקסימום עבור שני ילדים (כלומר מקסימום 80% תוספת בגין ילדים). חשוב לזכור בעניין זה שני דברים :

 1. קצבה עבור ילדים המשרתים הילדים בצבא או בשירות לאומי אינה אוטומטית ויש להגיש מסמכים המוכיחים את שירותם על מנת לקבל את הקצבה.
 2. לא כל מוסדות השירות הלאומי מוכרים לצורך תוספת זו ויש לבדוק את מול ביטוח לאומי.

ב.    תוספת על קצבת נכות כללית בגין בן/בת זוג

ניתנת תוספת של 50% מהקצבה לנכים שבן/בת זוגם אינם עובדים או שהכנסתם מעבודה אינה עולה על 57% מהשכר הממוצע במשק. שימו לב – תוספת זו אינה מוענקת אם בן/בת הזוג הם עקר או עקרת בית

במאמר זה סקרנו בקצרה את תחום הנכות ואת אופן קביעתן על ידי הביטוח הלאומי. עם זאת, מידע זה הוא כללי בלבד וכל מקרה דורש טיפול אישי ומקצועי משלו. פנו אלינו ותקבלו יעוץ חינם ובדיקה ראשונית שתקבע האם אתם זכאים לזכויות רפואיות וכלכליות כתוצאה מנכות כללית.

למידע נוסף / ייעוץ התקשרו עכשיו: 04-8814008
ניתן למלא את פרטיכם בטופס יצירת קשר ונציג בתחום המבוקש יצור עמכם קשר

מלא את הפרטים ונציגינו יצרו איתך קשר

Bookmark the permalink.