פטור ממס הכנסה

במאמר זה נסקור את תחום הפטור ממס הכנסה שניתן לנכים מבחינה רפואית ונפרט למי מגיע פטור ממס הכנסה ומה עליכם לעשות כדי לקבל פטור זה. כמו כן נפרט את פעולתם של מס ההכנסה ושל הועדות הרפואיות בעניין זה.
רבים מאזרחי ישראל אינם יודעים שלפי סעיף 9 (5) לפקודת מס הכנסה ניתן לקבל פטור מתשלום מס הכנסה עקב מחלה אחת או מכלול של מחלות שגורמות למצב רפואי משמעותי.

מהו מס הכנסה?

מס הכנסה הוא תשלום שמטילה הממשלה על חברות ועל אנשים פרטיים כאשר חישוב גובה המס נעשה לפי מדרגות מס שמבטאות את הכנסתו של הממוסה (חברה או אדם פרטי)

למי מגיע פטור מתשלום מס הכנסה?

פטור מתשלום מס הכנסה על פי סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה ניתן למי שנקבעה לו נכות רפואית לצמיתות או לתקופה זמנית של 185 ימים לפחות והוא ניתן באופן הבא:
• פטור מלא מתשלום מס הכנסה (שיעור של 100%) עבור ליקוי אחד
• פטור מתשלום מס הכנסה בשיעור משוקלל של 90% לפחות בשל כמה מחלות/ליקויים. עם זאת, החישוב של בעיות רפואיות באיברים זוגיים לא יהיה משוקלל או מצטבר.
• פטור מתשלום מס הכנסה בשיעור של 75% - במקרה זה יינתנו הקלות בעניינים ספציפיים כגון קופות גמל..

פטור מתשלום מס הכנסה אינו אוטומטי והוא תלוי במשך הנכות שנקבע ע"י הועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי:

1. נכות למשך שנה או יותר מזכה בפטור מלא מתשלום מס הכנסה.
2. נכות שנקבעה לתקופה של 184 עד 364 ימים מזכה בפטור חלקי מתשלום מס הכנסה
3. נכות לתקופה של פחות מ-184 ימים אינה מזכה בפטור כלשהו מתשלום מס הכנסה.

עם זאת, חשוב לזכור את הסייגים הבאים:

• פטור מתשלום מס הכנסה יכול להיות רטרואקטיבי ומשתנה לפי סוג העיסוק:
1. עובדים שכירים או עצמאיים שלא הגישו דוחות מס זכאים להחזר מס הכנסה עבור 6 השנים האחרונות ועבור השנה הנוכחית
2. עובדים עצמאיים או מי שהגיש דוחות זכאים להחזר מס הכנסה עבור 3 השנים האחרונות לפחות.
• פטור מתשלום מס הכנסה ניתן אך ורק עבור נכים מבחינה רפואית ולא עבור נכים מבחינה תפקודית כלשהי (נכות שכלית, נפשית או התפתחותית)
• פטור מתשלום מס הכנסה מחייב הפנייה למוסד לביטוח לאומי מפקיד השומה

מה לעשות כדי לקבל פטור מתשלום מס הכנסה?

כדי לקבל את הפטור או את ההקלות ממס הכנסה עליכם להצטייד במסמכים הבאים:
1. טופס בקשה לקביעת אחוזי נכות (טופס 169א' של מס הכנסה) שיסופק לכם ע"י פקיד השומה של מס הכנסה באזור מגוריכם
2. שובר תשלום לפקודת המוסד ביטוח הלאומי עבור הוועדה הרפואית- את השובר ניתן להשיג במשרדי השומה עם קבלת טופס 169א' או במשרדי המוסד לביטוח לאומי
3. מסמכים רפואיים, משפטיים ואחרים שמוכיחים את כל ליקוי שעבורו אתם מבקשים לקבוע אחוזי נכות
4. מסמכים ו/או אישורים על אחוזי נכות רפואית בלבד שנקבעו לכם על ידי ועדות אחרות של המוסד לביטוח לאומי או על ידי ועדות רפואיות של המשרדים הממשלתיים הבאים בלבד :
משרד הביטחון – ועדות רפואיות לעניין נכי צה"ל
משרד האוצר – ועדות רפואיות לעניין ניצולי שואה ונפגעי גזזת

פקיד השומה באזור מגוריכם יעביר למוסד לביטוח לאומי את התיק שלכם, שכולל את כל המסמכים הרפואיים ואת שובר התשלום שצורפו לבקשתכם. לאחר שתיקכם יתקבל במוסד לביטוח לאומי, אתם תוזמנו לוועדה רפואית לצורך קביעת סוג הנכות, אחוזי הנכות ומשך הנכות (קבועה או זמנית)

מהי ועדה רפואית?

ועדה רפואית כוללת רופא ומזכיר והיא שקובעת את אחוזי הנכות שמגיעים לכם, את תחום הנכות, ואת תקופת הנכות (נכות קבועה או זמנית). בוועדה הרפואית תפרטו את הפגיעה ותוכיחו את דבריכם במסמכים רפואיים ואחרים, ולכן הכרחי להכין את כל החומר הרלוונטי מראש בצורה מסודרת ולהתכונן לוועדה כראוי. כמו כן תתבקשו לעבור בדיקה רפואית ולחתום על פרוטוקול הדיון. הכרחי לכן לקרוא את הפרוטוקול ובמידת הצורך לתקן את הכתוב בו או להוסיף עליו. החלטת הועדה תישלח לביתכם תוך 21 יום. כל החלטה של הועדה הרפואית ניתנת לערעור תוך 60 יום מיום קבלת ההחלטה דרך ועדת ערר שכוללת 3 רופאים שאינם משתייכים למוסד לביטוח לאומי.

במאמר זה סקרנו בקצרה את תחום הפטור ממס שניתן עבור נכות רפואית ואת אופן קביעתו על ידי הביטוח הלאומי ועל ידי מס הכנסה. עם זאת, מידע זה הוא כללי בלבד וכל מקרה דורש טיפול אישי ומקצועי משלו. פנו אלינו ותקבלו יעוץ חינם ובדיקה ראשונית שתקבע האם אתם זכאים להחזר מס כתוצאה מנכות רפואית.

למידע נוסף / ייעוץ התקשרו עכשיו: 04-8814008
ניתן למלא את פרטיכם בטופס יצירת קשר ונציג בתחום המבוקש יצור עמכם קשר

מלא את הפרטים ונציגינו יצרו איתך קשר

Bookmark the permalink.