פטור רטרואקטיבי ממס הכנסה

חולים במחלות קשות שונות (למשל: סרטן, אלצהיימר, טרשת נפוצה ועוד) אינם יודעים שמחלתם יכולה לפטור אותם מתשלום של מס הכנסה עד 6 שנים רטרואקטיבית במידה ונקבעו להם אחוזי נכות רפואית זמנית בדרגה מסוימת ע"י ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי. הפטור/החזר המס יינתן גם במקרה בהם האדם סובל ממספר מחלות וקיבל אחוזי נכות רפואית משוקללים או במקרה של נכות רפואית צמיתה.

זכאות לפטור ממס רטרואקטיבי או זכאות להחזר מס רטרואקטיבי

כאשר אדם זכאי עקב מחלתו להחזרי מס או לפטור ממס עכשווים או עתידיים יתכן גם שהוא זכאי להחזרי מס ולפטורים ממס רטרואקטיביים עבור מקסימום 6 השנים האחרונות. זכאות זו משתנה בין עובדים שכירים לעובדים עצמאיים באופן הבא:
• עובדים שכירים או עובדים שלא הגישו דוחות למס הכנסה זכאים להחזרי מס ולפטור ממס רטרואקטיביים ל-6 שנים מיום הגשת הבקשה בנדון.
• עובדים עצמאיים, בעלי שליטה בחברה כלשהי או מי שהגיש דוחות למס הכנסה זכאים להחזרי מס ולפטור ממס רטרואקטיביים ל-3 שנים מיום הגשת הבקשה בענינם.
• כאשר יש תיק משותף לשני בני הזוג במס הכנסה ואחד מהם זכאי לפטור ממס או להחזר מס יעשה חישוב מס עבור הנכה מבין שניהם כך שהוא יזכה בפטור ממס או בהחזר ממס שמגיע לו

קבלת החזרי מס ופטור ממס רטרואקטיבית

קבל החזר מס או פטור ממס מצריכה קביעה של אחוזי נכות ע"י ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי. אחוזי נכות מסוימים מזכים בפטור ממס או בהחזר ממס ולצורך כך יש לפנות לפקיד השומה של מס הכנסה במקום מגוריכם, למלא טופס 1516 (בקשה לפטור ממס) ולצרף את המסמכים הבאים:
• טופס בקשה לועדה רפואית מטעם המוסד לביטוח לאומי (טופס 169א) כולל:
1. פירוט המחלות והליקויים בגינן נדרש פטור ממס או החזר מס
2. טופס ויתור על סודיות רפואית (טופס 169ב)
• הוכחה על תשלום אגרה עבור טופס בקשה לפטור ממס (טופס 1516) . שובר לתשלום האגרה ניתן לקבל בסניפי מס הכנסה או בסניפי המוסד לביטוח לאומי
• מסמכים רפואיים וחוות דעת רפואיות רלוונטיות למחלות ולליקויים עבור נדרש פטור ממס או החזר מס.

לפי סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה הנכויות הבאות מזכות בפטור ממס:

• עיוורון
• נכות שעבורה נקבעו 100% נכות רפואית מטעם ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי
• נכות שעבורה נקבעו לפחות 90% רפואית משוקללת (נכות שכוללת מספר מחלות) מטעם ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי
• נכות רפואית צמיתה בגובה 89% ומעלה

כמו כן, ישנם מקרים בהם האדם יקבל הטבות ממס הכנסה בצורת נקודות זיכוי ומומלץ לפנות לפסגה מימוש זכויות כדי להתייעץ, לברר ולזכות בכך.

החזרי מס או פטורים ממס ניתנים למי שהוכחה נכותו לעיל על פי החוקים הבאים:
• חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט - 1959 (נוסח משולב)
• חוק נכי המלחמה בנאצים, תשי"ז - 1957
• חוק התגמולים לנפגעי איבה, תש"ל - 1970
• הפרקים הרלוונטיים הבאים בחוק המוסד ביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995
1. פרק ג' (ביטוח אימהות)
2. פרק ה' (ביטוח נפגעי עבודה)
3. פרק ט' (ביטוח נכות)
• חוק שירותי הסעד (בהצגת תעודת עיוור)

חשוב לזכור שפטור ממס או החזר מס ניתנים עבור נכות רפואית בלבד ולא נכות תפקודית או נכות משולבת (רפואית ותפקודית). כמו כן, חישובי מס הכנסה לוקחים בחשבון הכנסות מעבודה והכנסות שאינן מעבודה (למשל : פיצויי פיטורין, השכרת נכס, ריביות מהבנק ועוד) עד תקורה מסוימת ומשתנים בהתאם להכנסות האדם (מעבודה ושלא מעבודה) ולתקופת הנכות שנקבעה לו ע"י המוסד לביטוח לאומי. מומלץ לפנות לפסגה מימוש זכויות לצורך ניצול מקסימלי של זכותכם להחזר מס או לפטור ממס.

לאחר קבלת פטור/החזר המס יש למלא דוח שנתי על השנים שעבורם הוא נדרש ולצרף לו אישור מקורי על הכנסות העובד או הכנסות בן/בת זוגו מעבודה ושלא מעבודה בארץ ובחו"ל וכן אישור מקורי על כל ההוצאות שמזכות במס (הוצאה מוכרת), כגון: הוצאות רפואיות, הפקדות לביטוח/חסכון/קרנות השתלמות, תשלום דמי מזונות ועוד. כמו כן, יתכן שהפטור/ההחזר ממס יקוזז במידה וקיים חוב של הנישום למס הכנסה. הדוח השנתי חייב לכלול את כל הטפסים האלו:
• טפסי 106 מכל מקומות העבודה בתקופה שעבורה נדרש פטור/החזר
• טופס 161 ממקום העבודה האחרון במידה והעובד פרש בתקופת מחלתו לגמלאות
• אישורים שמפרטים כל הכנסה בשנות המס שעליהם נדרש פטור/החזר לרבות:
1. אישור מהמוסד לביטוח לאומי או מכל גוף רשמי על היות האדם גמלאי
2. טופס 867 מהבנק על הכנסה שאינה מעבודה (ריבית על פקדונות וניירות ערך)

למידע נוסף / ייעוץ התקשרו עכשיו: 04-8814008
ניתן למלא את פרטיכם בטופס יצירת קשר ונציג בתחום המבוקש יצור עמכם קשר

מלא את הפרטים ונציגינו יצרו איתך קשר

Bookmark the permalink.