צלקות

צלקות היא פגיעה עורית שנגרמת עקב חבלה, חשיפה לחום או לשמש (כוויה) וכן עקב חשיפה לחומרים כימיים (כוויה כימית). הצלקת מתבטאת בדרך כלל במרקם ובצבע עור שונה לעומת אזורי גוף אחרים. צלקת יכולה להיות שטחית ולהוות פגיעה אסתטית בלבד או להיות עמוקה ונרחבת ולהוות איום על רקמות תת-עוריות עד כדי פגיעה תפקודית בהן (למשל: כוויות שפוגעות בשרירים, בגידים וכו').

המוסד לביטוח לאומי קבע מדרג של אחוזי נכות לפי גודל, מיקום ופגיעת הצלקת. אחוזי נכות אלו יכולים להיות גדולים יותר במידה והצלקת אינה רק אסתטית אלא גם תפקודית (אובדן כושר עבודה מלא או חלקי) ו/או במידה והצלקת גורמת לפגיעה נפשית כלשהי (נכות נפשית).

חשוב לזכור שצלקת נגרמת פעמים רבות ע"י כוויות כלשהן (שמש, חום, חומרים כימיים שונים) ולכן אנשים רבים סובלים משתי הבעיות גם יחד. עם זאת, אחוזי נכות עבור צלקת נקבעים ע"י המוסד לביטוח לאומי בנפרד מאחוזי נכות שנקבעים עבור כוויה ולעיתים יידרש האדם לעבור שתי ועדות רפואיות: אחת עבור הצלקת ואחת עבור הכוויה. לכן, במידה והאדם סובל משתי הבעיות גם יחד (צלקת וכוויה) הוא יקבל פעמיים אחוזי נכות : פעם אחת עבור הצלקת בהתאם לגודלה, מיקומה ופגיעתה הגופנית, הנפשית והתפקודית ופעם נוספת עבור הכוויה בהתאם למיקומה, חומרתה ופגיעתה הנפשית, הגופנית והתפקודית.

המוסד לביטוח לאומי מבדיל בין צלקות בגוף לצלקות בצוואר ובפנים וקובע אחוזי נכות לפי מקום הצלקת בגוף האדם. אחוזי נכות עבור צלקות גופניות (שאינן בצוואר או בפנים)נקבעים באופן הבא:

• צלקות שאינן מפריעות, אינן מכערות או שאינן גורמות לפגיעה כלשהי בבטן הנפגע – 0 אחוזי נכות
• צלקות מכאיבות ו/או צלקות מכערות – 10 אחוזי נכות
• צלקות נרחבות באזורי גוף שונים – 20 אחוזי נכות
• צלקות שגורמות לפגיעה כלשהי בבטן הנפגע והמצריכות שימוש בחגורת בטן אורטופדית – אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לפגיעה בבטן הנפגע.
• צלקות שגרמו לפגיעה ברקמה או באיבר כלשהו – אחוזי הנכות יקבעו על פי מידת הפגיעה באיבר או ברקמה ועל פי המידה שבה מוגבל האדם בתנועותיו עקב פגיעה זו. למשל: צלקת שמגבילה את תנועת הרגל תזכה באחוזי נכות לפי מידת ההגבלה של תנועת הרגל.

אחוזי נכות עבור צלקות בפנים ובצוואר נקבעים באופן הזה:

• צלקות שטחיות שאינן מפריעות לתפקוד ואינן מכערות – 0 אחוזי נכות
• צלקות מכערות באופן כלשהו או צלקות שגורמות לשינוי בולט בצורתו של אחד או יותר מהאיברים הבאים: עפעפיים, אף, שפתיים ואוזניים – 10 אחוזי נכות
• צלקות רחבות שגרמו לכיעור משמעותי בפנים או בצוואר – 20 אחוזי נכות
• צלקות רחבות או צלקות שגרמו לשינוי בולט בצורתן של הפנים – 30 אחוז נכות
• צלקות שגרמו לשנוי בצורתן של הפנים והמעוררות דחייה – 50 אחוזי נכות

עם זאת, המושגים "כיעור" ו"דחייה" הם סובייקטיבים ולכן על האדם שסובל מצלקות להביא בפני הועדה הרפואית שמתכנסת בענינו מסמכים ועדויות שמוכיחות את כיעורו ו/או את עובדת היותו דוחה עקב הצלקות. כמו כן, במידה והצלקת גורמת לבעיה נפשית יש לדרוש גם נכות נפשית ולא רק גופנית. בנוסף, צלקות שפוגעות בתפקודו התעסוקתי של הנפגע יזכו אותו באחוזי נכות נוספים בשל אובדן כושר עבודה מלא או חלקי (תקנה 15 בתקנות המוסד לביטוח לאומי), למשל: דוגמנית שנפגעה בפניה מכוויה ושנותרה עם צלקת שמביאה לאובדן פרנסתה. אנא פנו לפסגה מימוש זכויות כדי להתכונן כיאות לועדה רפואית בענינכם ולממש עבורכם את מלוא אחוזי הנכות המגיעים לכם עקב פגיעות נפשיות ותעסוקתיות עקב צלקות.

במקרה ותיתקבל תביעה עבור פגיעה תפקודית (אובדן כושר עבודה) עקב צלקת המוסד לביטוח לאומי יממן שיקום מקצועי לנפגע הצלקת כולל אבחון מקצועי, שירותים פסיכולוגיים, לימודי מקצוע והשמה בתעסוקה. כמו כן, המוסד לביטוח לאומי יממן עבור נפגע הצלקת דמי מחיה בתקופת לימודי המקצוע. עם זאת, שיקום מקצועי יינתן רק כאשר נפגע הצלקת איבד את כושר עבודתו במקצוע ספציפי ולא איבד כושר עבודה גלובלי שמקיף את כל המקצועות הקיימים.

כמו כן, צלקת כתוצאה מפגיעת עבודה כלשהי (תאונת עבודה או מחלת מקצוע) תזכה את הנפגע בדמי פגיעה מטעם המוסד לביטוח לאומי למשך 3 חודשים מיום פגיעתו מעבודה. לאחר תקופה זו יקבל הנפגע קצבת נכות מטעם המוסד לביטוח לאומי למשך הזמן שנקבע לכך ע"י ועדה רפואית (נכות זמנית או קבועה) בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו לו במידה ונשאר נכה. כמו כן, פגיעה מעבודה (תאונת עבודה או מחלת מקצוע) מזכה את נפגע הצלקת בטיפול רפואי הרלוונטי לפגיעתו ללא כל תשלום.

למידע נוסף / ייעוץ התקשרו עכשיו: 04-8814008
ניתן למלא את פרטיכם בטופס יצירת קשר ונציג בתחום המבוקש יצור עמכם קשר

מלא את הפרטים ונציגינו יצרו איתך קשר

Bookmark the permalink.