רופא תעסוקתי

רופא תעסוקתי הוא רופא שמתמחה באבחון מצב רפואי ורמת תפקוד אשר עבורם נדרשת הערכה עכשווית ו/או עתידית לגבי מידת כושרם לעסוק בעבודה כלשהי. מכיוון שתחום התמחותו של הרופא התעסוקתי מכיל כמה נושאים (רפואה, עבודה, משפטים) הוא בקי בהיבטים משפטיים וסביבתיים שונים של סביבות עבודה, למשל: השפעה של גורמים שונים על בריאות העובדים, הכרת תקנות וחוקים רלונטיים בתחום בריאות הציבור, אפידמיולוגיה ופיזיולוגיה תעסוקתית, הערכת סיכונים בעקבות גורמים סביבתיים שונים, מחלות תעסוקתיות שונות ועוד.

תחומי העיסוק הנפוצים ביותר של רופאים תעסוקתיים הם:
• הערכת מצב בריאותם של עובדים במהלך עבודתם וכתנאי לקבלתם לעבודה כלשהי.
• פיקוח וזיהוי של גורמי סיכון רפואיים שונים במקומות עבודה שונים.
• זיהוי, אבחון וטיפול במחלות מקצוע
• הערכה של כושר או אי-כושר לבצע עבודה כלשהי (קביעה של אובדן כושר עבודה)
• שיקום רפואי של עובדים לאחר שנפגעו מפגיעות עבודה שונות (תאונת עבודה או מחלת מקצוע)
• ניהול רישום וניטור עובדים ומקומות עבודה.

רופאים תעסוקתיים מועסקים במקומות ציבוריים כגון קופות חולים וכן במכונים פרטיים. רופאים שמועסקים בקופות חולים מבצעים את תפקידם בכפוף לחוק שמחייב בדיקות תקופתיות כדי לאתר גורמים מזיקים בקרב עובדים החשופים להם. במידה והבדיקה מגלה חריגה מהערכים הנורמליים הרופא התעסוקתי מחוייב לדווח על כך לעובד ולמפקח העבודה שלו. במקרה ומתגלת אותה מחלה בקרב מספר עובדים מאותו מקום עבודה – תיפתר חקירה מטעם מפקח העבודה בעניין זה במקום העבודה.

תפקידי הרופא התעסוקתי

לרופא התעסוקתי שלושה תפקידים : מניעה, אבחון מחלות וטיפול בפניות בנוגע לאובדן כושר עבודה.
מניעה – הרופא התעסוקתי בודק את בריאותם של עובדים לצורך שמירה על בריאותו של כל עובד בנפרד ולצורך שמירה על בריאות הציבור (מניעת מחלות בקרב כלל ציבור העובדים ) במסגרת זו הרופא התעסוקתי מבצע סקירה של גורמי סיכון שונים (מזג אוויר, רעש וסביבת עבודה) ובודק את רמת החשיפה של העובדים לגורמי סיכון אלו תוך התחשבות בגורמים האישיים של כל עובד (גיל, מצב בריאות ועוד). סוג הבדיקות ותדירות הבדיקות נקבע בהתאם לאופי של כל מקום עבודה ומבוצעות על פי חוק.

אבחון – הרופא התעסוקתי בודק עובד מסוים לאחר או בעקבות מחלה או פגיעה כלשהי כדי לאבחן את מצבו. האבחון מלווה בחוות דעת מקצועית-רפואית שמפרטת ומנמקת את יכולתו או את אי-יכולתו של העובד להמשיך לבצע את תפקידו. במקרה של החמרה במצב הבריאות של העובד, הרופא התעסוקתי הוא זה שמאבחן החמרה זו כך שהנפגע יכול לדרוש הגדלה של אחוזי הנכות שנקבעו לו..

פניות בנוגע לאובדן כושר עבודה – בסמכות הרופא התעסוקתי להחליט על אובדן כושר עבודה ברמה מוחלטת, כלומר שהעובד אינו יכול להמשיך כלל לעבוד בתפקידו או על אובדן כושר עבודה חלקי, כלומר העובד יכול להמשיך בתפקידו תחת מגבלות שייקבעו ע"י הרופא התעסוקתי (חשיפה לשמש, עמידה לאורך זמן ועוד). אבחון זה יכול לשמש את העובד בכל תביעה עתידית שלו מול חברות ביטוח, מקום העבודה או המוסד לביטוח לאומי. אבחון זה הוא שלב הכרחי בתביעת העובד ולכן ברגע שהעובד חושד שיש לו פגיעה כלשהי בתחום זה עליו לפנות כמה שיותר מהר לרופא תעסוקתי שיקבע וינסח חוות דעת מקצועית רפואית שהיא הכרחית לצורך תביעות פיצויים שונות. חוות דעת זו תורכב ממסמכים רפואיים שונים שיציג בפניו העובד, מנתונים רפואים שהתגלו בבדיקה פיזית של העובד ומעדותו של העובד לגבי תקפידו ותנאי עבודתו.

פנו לפסגה מימוש זכויות במידה ונתקלתם בבעיה כלשהי שעניינה רפואה תעסוקתית.

מתי כדאי לפנות לרופא תעסוקתי?

1. בכל מקרה שבו נדרשת בדיקה של כושר עבודה, למשל : עקב הפנייה של הרופא המטפל או עקב הפנייה של מקום העבודה. המצבים בהם יש צורך לפנות לרופא תעסוקתי הינם אותם מקרים בהם נדרשת בדיקת כושר עבודה. במקרה שבו יחליט הרופא התעסוקתי על אובדן של כושר עבודה, תינתן לעובד אישור לדמי מחלה עבור כל תקופה ויצויין בו התאריך שבו החל אובדן כושר העבודה תוך פירוט היקפו של אובדן זה (מלא או חלקי, קבוע או זמני או שילוב של כל אחד מהם) . כל החלטה בנושא אובדן כושר עבודה מחייבת את מקום העבודה ומטילה על המעסיק את האחריות למצוא לעובד הנפגע תפקיד או היקף משרה בהתאם להחלטת הרופא התעסוקתי.

2. במקרה בהם התפטר העובד עקב פגיעה רפואית כלשהי וכדי לקבל פיצויי פיטורין עליו לפנות לרופא תעסוקתי ולקבל אישור רפואי שמאמת את טענותיו. רק רופא תעסוקתי מוסמך להנפיק אישור זה וסמכותו גדולה מזו של רופא מומחה בתחום הפגיעה של העובד.

למידע נוסף / ייעוץ התקשרו עכשיו: 04-8814008
ניתן למלא את פרטיכם בטופס יצירת קשר ונציג בתחום המבוקש יצור עמכם קשר

מלא את הפרטים ונציגינו יצרו איתך קשר

Bookmark the permalink.